Azərbaycan Təlimçi və Məsləhətçilərin Platforması

Müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış təlimçilərin birgə toplaşdığı portal
Son təlim və yeniliklər
Keçirilmiş və keçiriləcək təlimlər haqqında mütəmadi olaraq məlumat ala bilərsiniz.